Croatian - Hrvatski - Doctor Closed?

Pronađite što još postoji

​1. Niste sigurni što biste učinili?
​Poslužite se internetskim popisom za provjeru simptoma koji će vas uputiti na odgovarajuću skrb.
 
2. Trebate li razgovarati s nekim?
​Pozovite healthdirect na 1800 022 222 kako biste razgovarali sa zdravstvenim djelatnikom (24 sata, 7 dana tjedno). Ako trebate tumača, pozovite Translating & Interpreting Service (Službu prevoditelja i tumača) na 131 450 i zamolite da vam pozovu healthdirect.
 
3. Trebate li otići kod liječnika?
Možete pronaći liječnika u vašoj blizini čija ordinacija je otvorena ili potražiti liječnike u vašem kraju koji odlaze u kućne posjete. Prvo provjerite vrši li vaš redovni liječnik preglede nakon radnog vremena.
 
4. Trebate li lijek?
Pronađite ljekarnu u vašem kraju koja je sada otvorena.